6 juli, 2021

De Nederlandse ArbeidsmarktDag is een tweejaarlijkse conferentie over arbeidsmarktonderzoek voor en over arbeidsmarktbeleid.

Wanneer is het?

6 oktober 2022

Waar is het?

Hotel Casa, Amsterdam

Waar gaat het over?

Werken in een duurzame economie

De transitie die we het komende decennium moeten doormaken naar een meer duurzame economie zal niet zonder gevolgen blijven voor de arbeidsmarkt en de positie van werk in onze samenleving. Banen in op koolstof gebaseerde sectoren zullen verdwijnen of zullen ingrijpend veranderen als die sectoren overschakelen naar een meer duurzame productiewijze. In de groeiende duurzame sectoren zullen nieuwe banen (‘green jobs’) ontstaan, waarvoor mogelijk geheel andere kwalificaties nodig zijn. Tegelijkertijd is ook een andere transitie op de arbeidsmarkt wenselijk, namelijk van laagwaardige, onzekere banen naar hoogwaardige, duurzame banen. Hoe kunnen we zorgen dat beide transities op elkaar aansluiten en elkaar versterken?

Dit is het centrale thema van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2022, die op donderdag 6 oktober 2022 zal plaatsvinden in Hotel Casa Amsterdam.

Naast dit centrale thema van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2022 zal in verschillende sessies een staalkaart van recent onderzoek op het terrein van werk en arbeidsmarkt worden gepresenteerd. Zie voor de thema’s van in te dienen papers en presentaties: Inschrijven.