Inschrijven

Meedoen?

NAD en sponsors nodigen u uit om deel te nemen aan de eerstvolgende arbeidsmarktconferentie op 6 oktober 2022. Deelnemen kan op twee manieren: als toehoorder, plenair en in de deelsessies en als spreker in een deelsessie. Sprekers in deelsessies worden geselecteerd op basis van hun voorstel. Daartoe kunt u een abstract van uw bijdrage indienen. 

Er kunnen (voorstellen voor) twee soorten bijdragen worden ingediend: een onderzoekspaper of een beleidspresentatie. Een onderzoekspaper dient nadrukkelijk aandacht te besteden aan de beleidsrelevantie van het onderzoek. Een beleidspresentatie dient een onderbouwde uiteenzetting of evaluatie van een recent beleidsinitiatief of een beleidswijziging te omvatten en ook relevant te zijn voor mensen buiten uw organisatie.

Vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag – AIAS-HSI en Regioplan Beleidsonderzoek – en van sponsororganisaties selecteren de abstracts op basis van kwaliteit en beleidsrelevantie. Papers zijn bij voorkeur in het Nederlands, maar mogen ook Engelstalig zijn.

Jongerenprijs

De NAD wil jong talent stimuleren beleidsrelevant te publiceren over verricht arbeidsmarktonderzoek. Daarvoor hebben we de Jongerenprijs in het leven geroepen.

Ben je op 1 januari 2022 jonger dan 30 jaar en ben je eerste of enige auteur van een paper (scriptie, artikel, etc.) over een arbeid of arbeidsmarkt gerelateerd thema? Stuur je paper dan op, want je maakt kans op €500. Naast een goede vermelding op je CV is je paper dus geld waard. Meedingen? Upload eerst een abstract. Doe dit voor 1 juni 2022. Als je wordt geselecteerd om je paper te presenteren op de NAD en je wilt ook meedingen naar de Jongerenprijs dien je je paper in voor 1 september 2022!

Criteria die de jury toepast bij het beoordelen van de ingediende papers voor de Jongerenprijs zijn: wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit van het onderwerp, beleidsrelevantie van het paper, toegankelijkheid van de tekst en afbeeldingen, (vernieuwend) gebruik van methoden en technieken. Papers over het centrale thema van de arbeidsmarktconferentie 2022 worden met extra belangstelling bekeken.

Thema’s – Deelsessies – Paperpresentaties

Een voorlopige keuze van thema’s voor deelsessies voor de 2022-editie van de NAD is:
Werken in een duurzame economie
Krimp en groei sectoren; banen van de toekomst; werkgelegenheidsprognoses; overgang van fossiele naar duurzame productie .

Scholing en arbeidsmarkt
Kwalificaties van de nieuwkomers; om-, her-, bijscholing medewerkers; aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; duurzame inzetbaarheid.

Arbeidsmarktvraagstukken in een duurzame economie
Flexibiliteit; mobiliteit; arbeidsmarktprognoses; sector & regio; kwalitatief hoogwaardigere banen.

Arbeidsmarkt in internationaal perspectief
Arbeidsmigratie; kenniswerkers; arbeidsmarkt statushouders, nieuwe lidstaten, internationale vergelijkingen; effecten van wet en regelgeving op nationaal en Europees niveau.

HRM en bedrijven
HR-beleid; organisatieverandering; medezeggenschap; ondernemingsbestuur.

Innovatieve technieken van arbeidsmarktonderzoek
Vernieuwende kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van arbeidsmarktonderzoek

Sociale zekerheid
Werking van sociale zekerheid; ziekte en arbeidsongeschiktheid; werkloosheid; pensioen; re-integratie.

Belangrijke deadlines

Uploaden van abstract: vanaf medio april 2022, deadline 30 juni 2022,
Uitslag geüploade abstract: eind juli 2022
Uploaden van paper: deadline 25 september 2022.
Voor jongerenprijs: 1 september 2022
Tickets kopen kan vanaf medio april tot 1 oktober 2022

AANMELDEN EN ABSTRACT INDIENEN

Om uw abstract te kunnen inzenden / uploaden voor de Nederlandse Arbeidsmarktdag heeft u eerst een account nodig. Omdat we een nieuwe website hebben moet iedereen een nieuw account aanmaken. Dit kan vanaf medio april.

U kunt een ticket kopen via de onderstaande link. Tickets zijn te koop vanaf medio april.

TICKETS KOPEN

  • Prijs voor een early bird (tot 15 september 2022): 95 euro
  • Prijs voor een early bird student (tot 15 september 2022): 50 euro
  • Alle tickets na 15 september 2022: 150 euro

Contact

020 – 531 531 5
info@arbeidsmarktdag.nl