Over NAD

De Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) wordt eens in de twee jaar georganiseerd. Het doel van deze dag is om nieuwe kennis over de werking van de arbeidsmarkt te verspreiden en inzichten uit te wisselen tussen onderzoekers, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, personeelsfunctionarissen en dergelijke. Voor studenten biedt de tweejaarlijkse conferentie een mooie gelegenheid om met actueel arbeidsmarktonderzoek en nieuwe inzichten hierover kennis te maken. Aanvankelijk was de NAD alleen gericht op Nederland. De laatste jaren richten we ons op Nederland en Vlaanderen.

Er is tijdens de arbeidsmarktconferentie van oudsher veel ruimte voor deelsessies waarin deelnemers uit praktijk, wetenschap en beleid de discussie aangaan. De thema’s van deze deelsessies zijn breder dan het thema van de dag. De studiedag is bedoeld voor 100 à 200 deelnemers.

De stichting NAD is voor 2022 op zoek naar sponsoren. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Frank Tros voor de mogelijkheden.

Locatie congres: Hotel Casa Amsterdam

Onze sponsors

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering (UWV)
 • Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
 • Universiteit van Amsterdam AIAS HSI
 • Regioplan Beleidsonderzoek
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

 

De afgelopen jaren is de Nederlandse ArbeidsmarktDag mede mogelijk gemaakt door:

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering (UWV)
 • Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Werkgeversvereniging AWVN
 • Sociaal-Economische Raad (SER)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Universiteit van Amsterdam AIAS HSI
 • Regioplan Beleidsonderzoek

Contact conferentie organisatie

Linda den Os
Regioplan Beleidsonderzoek
Jollemanhof 18 (6e etage)
1019 GW Amsterdam
Tel. 020 – 531 531 5
email: secretariaat@arbeidsmarktdag.nl.

Voor problemen met het uploaden van uw abstract of met de website kunt u mailen met secretariaat@arbeidsmarktdag.nl.

Contact Stichting de Nederlandse Arbeidsmarktdag

Stichting NAD
P/a Regioplan Beleidsonderzoek
Jollemanhof 18
1019 GW Amsterdam
KVK 41134946

Bestuur van de Stichting de Nederlandse Arbeidsmarktdag

 • Jos Mevissen (voorzitter)
 • Paul de Beer
 • Frank Tros
 • Coen van Rij

Archief

 • 2009 Arbeid in crisis? Terugkijken en vooruit zien
 • 2011 Werk leeft!
 • 2013 De verank/dering van arbeid
 • 2015 Naar nieuwe arbeidsverhoudingen
 • 2017 De veranderende waarde van werk
 • 2019 Groeiende ongelijkheden
 • 2022 Werken in een duurzame economie

Contact

020 – 531 531 5
info@arbeidsmarktdag.nl