Programma

De transitie die we het komende decennium moeten doormaken naar een meer duurzame economie zal niet zonder gevolgen blijven voor de arbeidsmarkt en de positie van werk in onze samenleving. Banen in op koolstof gebaseerde sectoren zullen verdwijnen of zullen ingrijpend veranderen als die sectoren overschakelen naar een meer duurzame productiewijze. In de groeiende duurzame sectoren zullen nieuwe banen (‘green jobs’) ontstaan, waarvoor mogelijk geheel andere kwalificaties nodig zijn. Tegelijkertijd is ook een andere transitie op de arbeidsmarkt wenselijk, namelijk van laagwaardige, onzekere banen naar hoogwaardige, duurzame banen. Hoe kunnen we zorgen dat beide transities op elkaar aansluiten en elkaar versterken? Dit is het centrale thema van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2022, die op donderdag 6 oktober 2022 zal plaatsvinden.

Meer specifiek gaat het om vragen als:

  • Zullen er in de duurzame sectoren voldoende nieuwe banen ontstaan om het verlies in de niet-duurzame sectoren te compenseren?
  • Wat betekent de overgang van fossiele naar duurzame productie voor de inhoud en kwalificatie-eisen van de banen in die sectoren?
  • Hoe kunnen werkenden van wie de baan verdwijnt, worden ondersteund bij het vinden van nieuw werk in groeiende sectoren?
  • Hoe kan de aansluiting tussen de nieuwe banen en de kwalificaties van nieuwkomers op de arbeidsmarkt worden bevorderd?
  • Zullen de banen in de duurzame sectoren ook kwalitatief hoogwaardige banen zijn?
  • Zal in een duurzame economie betaald werk een minder centrale plaats (moeten) innemen?

Naast dit centrale thema van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2022 zal in workshops een staalkaart van recent onderzoek op het terrein van werk en arbeidsmarkt worden gepresenteerd.

Zoals gebruikelijk starten we de dag met een keynote speaker en sluiten we de dag af met een gesproken column, de uitreiking van de Jongerenprijs en een netwerkborrel.

Keynote speaker

Marjolein ten Hoonte (directeur Randstad Nederland) zal in de keynote speech ingaan op de uitdaging om de transitie naar een duurzame economie te combineren met de kans op waardevol werk voor zoveel mogelijk mensen.

Column

Aan het eind van de dag zal Donald Pols, directeur van Milieudefensie, een column uitspreken over de relatie tussen de transitie naar een duurzame economie en de arbeidsmarkt.

Programma van de dag

9:15​ inloop en ontvangst
10:00​ opening door dag voorzitter
10:15​ inleiding thema van de dag door keynote speaker
11:00​ thee en koffie pauze
11:15 ​eerste ronde paper presentaties
12:30​ lunch
13:15​ tweede ronde paper presentaties
14:30​ thee en koffie pauze
14:45​ derde ronde paper presentaties
16:00​ uitreiking Jongerenprijs
16:15​ column
16:30 ​netwerkborrel

Zie hier de Sessie-indeling (pdf).

Hier het programmaboekje.

Belangrijke deadlines voor deelnemers

Uploaden van abstract: vanaf medio april 2022, deadline 30 juni 2022,
Uitslag geüploade abstract: eind juli 2022
Uploaden van paper: deadline 25 september 2022.
Voor jongerenprijs: 1 september 2022
Tickets kopen kan vanaf medio april tot 1 oktober 2022

Contact

020 – 531 531 5
info@arbeidsmarktdag.nl