Partners

Sluit je aan als partner!

De Nederlandse Arbeidsmarktdag is een belangrijk element in de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals. Dit kan niet bestaan zonder partners.
Voor bedrijven en organisaties is het partnerschap een mooie kans om zich te verbinden aan de Nederlandse Arbeidsmarktdag. Partners zijn tijdens de conferentie en op uitingen van de Nederlandse Arbeidsmarktdag zeer zichtbaarheid. Bovendien krijgen partners de ruimte om een zogenaamde Hersenkraker te organiseren: een praktijk- of beleidsgerichte workshop waarin een urgente vraag uit hun dagelijks werk centraal staat. De Nederlandse Arbeidsmarktdag heeft een uitgebreid sponsorplan, zodat uw betrokkenheid aansluit bij de doelstellingen van uw organisatie.

Het is de ambitie van het nieuwe bestuur om in vergelijking met voorgaande jaren meer vertegenwoordigers van professionals en werknemers als sponsor aan de Nederlandse Arbeidsmarktdag te verbinden. Dit past bij de wens om de dag voor professionals en beleidsmakers aantrekkelijker te maken en om een sterkere link tussen onderzoek en praktijk te bewerkstelligen.

Sinds 2008 is het bereik gestaag gegroeid. De laatste edities woeden er ongeveer 80 papers door onderzoekers ingediend. Tijdens het congres verwelkomen we tussen 150 en 180 bezoekers.

Partners

De volgende partners dragen bij aan de
Nederlandse Arbeidsmarktdag

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden
om partner te worden? Neem dan snel
contact op.

Contacteer de organisatie

Neem contact op met de Stichting De Nederlandse Arbeidsmarktdag

Jollemanhof 18, 1019 GW Amsterdam