Dé conferentie over werken en de arbeidsmarkt

voor beleid, praktijk en
onderzoek, 10 oktober 2024

De Nederlandse Arbeidsmarktdag 2024

De arbeidsmarkt staat onder grote druk. In alle sectoren is er sprake van krapte, er ontstaan steeds meer zorgen over de bestaanszekerheid van werkenden met een relatief laag inkomen en de kloof tussen de arbeidsdeelname van mensen met en zonder een arbeidsbeperking is groot.

Deze uitdagingen maken een interdisciplinaire blik noodzakelijk. Op de Nederlandse Arbeidsmarktdag komen onderzoekers, beleidsmakers en professionals samen om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Zij gaan naar aanleiding van recent onderzoek en prangende beleids- en praktijkvragen in gesprek over kennisvragen en oplossingsrichtingen.

Het belooft een bijzondere editie te worden. Het is namelijk de eerste editie die georganiseerd wordt door het nieuwe bestuur van de Nederlandse ArbeidsmarktDag. Dit bestuur wordt gevormd door Wieteke Conen en Niels Jansen van AIAS-HSI, samen met Yannick Bleeker en Jos Lubberman van Regioplan. De opzet van de dag is om tot een levendige discussie te komen tussen beleidsmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals.

Naast het centrale thema van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2024 zal in workshops een staalkaart van recent onderzoek op het terrein van werk en arbeidsmarkt worden gepresenteerd. Zoals gebruikelijk starten we de dag met een informele inloop met koffie en thee, gevolgd door een welkomstwoord van de dagvoorzitter Niels Jansen. De dag wordt geopend door key note speaker Roos Vermeij, voormalig Tweede Kamerlid en voorzitter van de commissie OCTAS. Daarna volgen drie rondes van paperpresentaties en ontwerpsessies. Onderzoekers kunnen een paper indienen en vervolgens op uitnodiging van een beoordelingscommissie in één van de sessies hun onderzoek presenteren en bespreken. Daarnaast leggen beleidsmakers en mensen uit de uitvoeringspraktijk prangende vraagstukken voor. De dag wordt afgesloten met een panelgesprek ter ere van het 40-jarig jubileum van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA), de uitreiking van de jongerenprijs en een netwerkborrel.

PROGRAMMA

 • 09:15Inloop met koffie en thee
 • 10:00Welkom door dagvoorzitter Niels Jansen
 • 10:15Keynote door Roos Vermeij
 • 11:00Pauze/ wissel zalen
 • 11:15Eerste ronde workshops en hersenkrakers
 • 12:30Lunch
 • 13:15Tweede ronde workshops en hersenkrakers
 • 14:30Pauze/ wissel zalen
 • 14:45Derde ronde workshops en hersenkrakers
 • 15:45Afsluitend panelgesprek: 40 jaar Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
 • 16:30Uitreiking jongerenprijs en dankwoord
 • 16:45Borrel

Keynote-spreker

ROOS VERMEIJ

Voormalig Tweede Kamerlid en voorzitter commissie OCTAS

Ik beweeg me liefst in het hart van actuele vraagstukken over mensen, werk en de arbeidsmarkt. daar spelen immers psychologische, economische, maatschappelijke en sociologische krachten waar ik alles van wil weten.

Partners

De volgende partners dragen bij aan
de Nederlandse Arbeidsmarktdag