De Nederlandse Arbeidsmarktdag

De Nederlandse Arbeidsmarktdag is op zoek naar partners. Bent u geïnteresseerd om partner te worden? Neem contact op met Yannick Bleeker voor de mogelijkheden

2008 zijn Regioplan en het Amsterdams Instituut voor Arbeids- Studies (AIAS-HSI) begonnen met het organiseren van een tweejaarlijkse arbeidsmarktconferentie. Tijdens de Nederlandse Arbeidsmarktdag komen onderzoekers, beleidsmakers en professionals samen om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Zij gaan naar aanleiding van recent onderzoek en prangende beleids- en praktijkvragen in gesprek over kennisvragen en oplossingsrichtingen.

Alle werk en arbeidsmarktgerelateerde thema’s kunnen op de dag aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan: ongelijkheden op de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, kwaliteit van werk, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, arbeidsmarktmobiliteit, re-integratie, participatie en sociale zekerheid, arbeidsmigratie en globalisering, arbeid en zorg, de toekomst van werk, diversiteit en inclusie en vakmanschap en professionalisering.

Bestuur

Yannick Bleeker

“Ik ben socioloog en directeur Werk, Participatie en Sociale Zekerheid bij Regioplan. Daar doe ik nu meer dan 10 jaar onderzoek naar allerlei arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken, door het hele domein van werk en inkomen heen. Daarbinnen heb ik mij gespecialiseerd in re-integratie en participatie door mensen voor wie werken niet vanzelfsprekend is. Ik ben ervan overtuigd dat mensen met hun sociale omgeving heel veel problemen zelf op kunnen lossen. Maar voor anderen kunnen goed beleid en effectieve uitvoering het verschil maken. De Nederlandse ArbeidsmartkDag is een mooi moment waarop we kennis over de arbeidsmarkt en over beleid kunnen delen met elkaar.”

Wieteke Conen

”Ik ben econome met een sterke voorkeur voor het werken in multidisciplinaire omgevingen. Mijn interesses liggen vooral op het terrein van kwaliteit, waarde en welzijn in werk. Inmiddels ben ik alweer ruim zeven jaar werkzaam bij AIAS-HSI/ Universiteit van Amsterdam. Projecten waar ik aan werk zijn bijvoorbeeld  ‘Waarde van Werk’ , ‘Hybride werken’, ‘Verborgen Armoede’ en een project over de kwaliteit en welzijn van werkenden die meerdere banen combineren (ERC Starting Grant). In 2011 was ik de eerste winnaar van de Jongerenprijs. Ik herinner me de toekenning van de Jongerenprijs als een leuk en eervol moment. Meer in het algemeen vind ik De Nederlandse ArbeidsmartkDag altijd een inspirerende, interessante en leuke dag. Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen met ons nieuwe team de volgende editie te organiseren.”

Niels Jansen

“Ik ben arbeidsrechtjurist en inmiddels alweer 12 jaar werkzaam bij AIAS-HSI, een multidisciplinair onderzoeksinstituut op het terrein van arbeid van de Universiteit van Amsterdam. Voordat ik bij AIAS-HSI kwam werken, ben ik bijna 9 jaar als arbeidsrechtadvocaat werkzaam geweest. Ruim vijf jaar geleden promoveerde ik op een onderzoek naar de representativiteit van vakbonden. Het cao-recht heeft nog steeds mijn interesse, maar in mijn huidige onderzoek focus ik steeds meer op ongelijkheden op de arbeidsmarkt en de rol van het recht daarbij. Ook de rol van sociale partners komt hierbij aan de orde. Mijn doel als bestuurder is om op de Nederlandse Arbeidsmarktdag het juridische perspectief meer naar voren te laten komen. Het recht functioneert niet in een vacuüm en het is belangrijk dat juristen notie hebben van achterliggend beleid en de uitvoering, maar tegelijkertijd is beleid van weinig waarde als dat schuurt met de regels die gelden op de arbeidsmarkt.”

Jos Lubberman

“Als Toegepast Onderwijskundige rolde ik bijna 25 jaar geleden het beleidsonderzoek in. Direct was ik betrokken bij onderzoek naar arbeidsmarktvraagstukken, eerst naar brandweerofficieren, daarna vooral naar te de tekorten én overschotten aan leraren. Een zeer interessant vraagstuk waar ik me als directeur Onderwijs en Arbeidsmarkt van Regioplan bijna dagelijks mee bezig houd. Feitelijk hebben we hier namelijk te maken met een veelkoppig monster, waar niet direct één alles overkoepelende oplossing voor is te geven. Het mooie is dat vanuit de Nederlandse Arbeidsmarktdag een mooi podium geboden kan worden om lessen te trekken uit (onderzoek naar) de waaier van ‘instrumenten’ en beleidsinterventies die hiervoor worden ingezet.”

1

Sprekers

1

Bezoekers

0

Ingediende papers

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden
om partner te worden? Neem dan snel
contact op.

Contacteer de organisatie

Neem contact op met de Stichting De Nederlandse Arbeidsmarktdag

Jollemanhof 18, 1019 GW Amsterdam