Programma NAD is bekend

Voor wie

De Nederlandse ArbeidsmarktDag is bedoeld voor medewerkers van bedrijven, publieke instellingen, onderzoeksbureaus, universiteiten en hogescholen die zich op de hoogte willen stellen van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Speciale aandacht is er voor jonge onderzoekers, die kunnen meedingen naar de jongerenprijs. Deel de uitnodiging gerust in je netwerk.

Programma

Hier vind je het programma en de sprekers. Het belooft een bijzondere editie te worden. Het is namelijk de eerste editie die georganiseerd wordt door het nieuwe bestuur van de Nederlandse ArbeidsmarktDag. Dit bestuur wordt gevormd door Wieteke Conen en Niels Jansen van AIAS-HSI, samen met Yannick Bleeker en Jos Lubberman van Regioplan. De opzet van de dag is om tot een levendige discussie te komen tussen beleidsmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals.

Naast het centrale thema van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2024 zal in workshops een staalkaart van recent onderzoek op het terrein van werk en arbeidsmarkt worden gepresenteerd. Zoals gebruikelijk starten we de dag met een informele inloop met koffie en thee, gevolgd door een welkomstwoord van de dagvoorzitter Niels Jansen. De dag wordt geopend door key note speaker Roos Vermeij, voormalig Tweede Kamerlid en voorzitter van de commissie OCTAS. Daarna volgen drie rondes van paperpresentaties en ontwerpsessies. Onderzoekers kunnen een paper indienen en vervolgens op uitnodiging van een beoordelingscommissie in één van de sessies hun onderzoek presenteren en bespreken. Daarnaast leggen beleidsmakers en mensen uit de uitvoeringspraktijk prangende vraagstukken voor. De dag wordt afgesloten met een panelgesprek ter ere van het 40-jarig jubileum van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA), de uitreiking van de jongerenprijs en een netwerkborrel.

Programma van de dag

 

Tijd Onderdeel
9.15   Inloop met koffie en thee
10.00 ·        Welkom door dagvoorzitter Niels Jansen

o  Bedanken voormalig bestuursleden NAD en cadeau uitreiken

o   Introduceren programma en alle leuke dingen die gebeuren

10.15 ·        Keynote spreker Roos Vermeij
11.00   Pauze/ wissel zalen
11.15 ·        Eerste ronde paperpresentaties en ontwerpsessies
12.30   Lunch
13.15 ·        Tweede ronde paperpresentaties en ontwerpsessies
14.30   Pauze/ wissel zalen
14.45 ·        Derde ronde paperpresentaties en ontwerpsessies
15.45 ·        Afsluitend panelgesprek: 40 jaar TvA
16.30 ·        Uitreiking jongerenprijs en dankwoord
16.45   Borrel

 

LAATSTE NIEUWS